Fra affald til farve / Kunstnerisk eksperiment


Fri kunst

  • saft_1_annette_andresen
  • juice2
  • saft_2_annette_andresen
  • farve2
  • saftfarver3

Fra affald til tekstilfarve

Med støtte fra Statens Kunstfond eksperimenterer jeg med alternative måder at indfarve tekstiler, uden brug af skadelig kemi og ved lavt energi forbrug. Nogle er baseret på gæringsprocesser, andre på bakterier. Noget er udvundet af kasseret grøntsags spild, andet er baseret på svampe. I første omgang undersøger jeg farvespektret og mulighederne for at opnå en ensartet flade over et større areal. Jeg tester på mange forskellige typer af fibre og materialer.
Jeg undersøger måder at fremstille pigmenter fra forskellige lokale planter og grøntsager, deres afsmitning og holdbarhed på tekstil.
Hvordan forholder vi os til farver i design og arkitektur, som muligvis forandres med tiden? Hvilke farver giver bedst udbytte?
Her kan du se nogle procesbilleder, hvor jeg bla. har arbejdet med Really´s upcycled tekstil materiale, som er egnet til at absorbere lyd.
All Rights Reserved