Spacebranding / Akustik


Designopgaver, Stedsspecifik kunst

  • L14sm22

Akustik og farver i samspil

Opgaven på Hillerød Musikskole var at give de kedelige musikøvelokaler nyt liv og udskifte udtjente gardiner og overflødigt inventar med interessante og samlende designgreb. Samtidig skulle lyd oplevelsen forbedres og integreres i indretningen.

På Musikskolen i Hillerød er den visuelle identitet forlænget på det udendørs skiltning til indendørs akustisk regulering og udsmykning. Akustikken er reguleret i forhold til de instrumenter der bliver spillet på i de forskellige rum. De lyddæmpende plader danner en mosaik af varierende overflader og farver, som skaber rolige eller dynamiske stemninger, som understøtter de musikalske aktiviteter.

Hvert rum har fået sin identitet, der er ryddet ud i overflødigt inventar og skabt systemer, som gør det let at rydde op for brugerne. Whiteboards er integreret i opslagstavler, som samtidig skaber ro omkring elektronisk udstyr, skærme og løfter den tidligere institutionelle stemning i retning af lydstudie med overraskende elementer.

Rum der fordrer spillegejst og koncentration

Rum kan påvirke humør, energi, kreativitet og produktivitet. Rum kan begrænse os eller få os til at turde lidt mere. God akustik kan understøtte en positiv atmosfære, ligesom farverne kan bidrage til særlige stemninger.

Før det egentlige designarbejde begynder, interviewer jeg brugerne for høre om ønsker og behov. Herefter begynder skitseringsfasen hvor proportioner, materialer og designprincipper lægges til rette.

Jeg arbejder gerne stedsspecifikt. Jeg kan løse rumlige udfordringer i eksisterende interiør, hvor der skal tilføres nye delelementer, som kan understrege dit brand, produkt eller videreføre en visuel stil. Men jeg kan også udvikle en rumlig designløsning, som kan skabe gode arbejdsforhold og æstetiske rammer i nye lokaler.

KUNDE Hillerød Musikskole
YDELSER Akustisk design og regulering, udsmykning og indretning af lokaler
ÅR 2014
Don’t go Grey / Samarbejde med Amalie Bo